top of page
Falkgrim_edited.jpg

Beredskap & Säkerhetsrådgivning

 

Nicole Falkgrim arbetar med att stärka och utveckla företag, myndigheters -och organisationers förmåga genom god beredskap, öka dess resiliens - motståndskraft och förmåga till återhämtning vid en allvarlig kris eller extraordinär händelse.

Företaget erbjuder kvalificerade säkerhetstjänster, inom vilka följande tjänster ryms:

  • Riskanalyser och riskhantering

  • Kontinuitetshantering med bl.a. seminarier och workshops inom Samhällsskydd och beredskap

  • Säkerhetsrådgivning inom bl.a. informationssäkerhet och skalskydd

  • Stöd till arbetsplatser och dess arbetsmiljöarbete med förebyggande åtgärder för att förhindra utbrott av SARS-CoVid-2

 

Nicole Falkgrim är examinerad säkerhetssamordnare och Facility manager, med flera års erfarenhet som projektledare av att driva hållbarhets -och utvecklingsprojekt inom bl.a. IT-infrastruktur. När hon arbetar utgår hon utifrån ett en MTO-perspektiv – Människa, Teknik och Organisation, där alla delarna inkluderas för att skapa bästa resiliens.

 

"I min roll som rådgivare vill jag i nära dialog med uppdragsgivaren, förmedla affärsnyttan av en god beredskap, vikten av samverkan och en proaktiv omvärldsbevakning".

 

”Varför vänta tills det händer”

Greta Thunberg

 

 

Välkomna att kontakta Nicole Falkgrim för mer information.

073-022 85 06 / falkgrims@gmail.com

www.proteusberedskap.com

bottom of page