top of page
Famab

Fredrik Asplund

 

Fredrik Asplund driver Fredrik Asplund Management AB. Han är certifierad avtalsstrateg och en erfaren senior ledare med över 20 års erfarenhet kring olika typer av sourcingfrågor utredningar, inköp, avtal och olika upphandlingar mm på både leverantörs och kundsidan.
Uppdragen har bestått av att leda verksamheter inom privat och offentlig verksamhet på koncernnivå. Han är van att ansvara och driva förändrings och utvecklingsprojekt kopplat till affärsnytta i nära dialog med kunder, verksamhet och intressenter.

Fredrik Asplund
070-4968333
fredrik@asplund.se

bottom of page