top of page
Diane Furness

Diane erbjuder tjänster inom kompetensrådgivning för företag. Hon har bred erfarenhet där kompetens varit som en röd tråd genom åren. Erfarenhetsbanken som rekryterare, yrkeshögskole- och arbetsmarknadssamordnare, studie- och yrkesvägledare, projektledare, arbetsförmedlare samt certifierad utbildningsledare ger företaget en ödmjuk inställning till utveckling och lärande. Hon har erfarenhet från både statliga och kommunala verksamheter samt det privata näringslivet.

Diane Furness
diane@dianefurness.se
Tel: 0736 96 69 05
Diane Furness AB
dianefurness.se

bottom of page