top of page
Valle2.jpg
SENDOO (1).jpg

Valle Jensen

 

 

Transporter AB erbjuder lösningar för mottagning av schaktmassor hanterar och tar emot jord, stenar och andra material som grävts upp vid bygg- eller markarbeten. Istället för att dessa schaktmassor ska kastas bort eller lämnas på arbetsplatsen, tar företaget emot dem för att återanvända eller omvandla dem till något användbart. Det kan inkludera att sortera och behandla schaktmassorna för att producera material som kan användas för fyllnad, landskapsarbete eller andra projekt. På så sätt bidrar företaget till att minska avfall och främjar en mer hållbar hantering av byggmaterial.

bottom of page