GLAPPET analysbyrå vill tillsammans med andra utveckla och stärka demokratin. GLAPPET vill hjälpa demokratin och dess aktörer att förstå och definiera de problem som vi upplever, innan vi kastar oss på olika lösningar. 

 

En bra lösning är bara en bra lösning om den löser ett faktiskt problem, för någon. 

 

Inte sällan är demokratins utmaningar formulerade av andra än de berör. Inte sällan utgår definitionen av problemet från hur andra behöver ändra på sig för att olika lösningar ska fungera. Inte sällan är de problem som det pratas mest om egentligen dåliga lösningar som visar sig inte fungera, och ska därmed inte alls ska lösas utan i stället läggas ner. 

 

Att definiera problem är en fråga om makt och i en demokrati tillhör den folket. Därför behöver problem formuleras med respekt för alla människors lika rätt och värde och inte utifrån beslutfattares förställningar om andra. 

 

Det vill GLAPPET göra mer av! 

 

Marie Stenman 

hej@glappet.nu

070 - 951 47 31

www.glappet.nu

Glappet