top of page

Åkers Hembygdsförening

www.akershembygd.se

118525537_743105939858090_42821534477935

Kontakt

För gruppbesök och guidning i Museet kontakta:

- Pehr Bengtsson, 070-589 53 04

- Sten Hellgren, 0152-194 20

För gruppbesök och guidning i Bruksarkivet kontakta:

- Pehr Bengtsson, 070-589 53 04

- Tomas Larsson, 070-343 49 67

e-post: info@akershembygd.se

Hemsida: www.akershembygd.se

Kort om vår hembygdsförening Åkers hembygdsförening bildades 1986. Det har dock funnits en tidigare hembygdsförening i Åker - Åkers och Länna hembygdsförening. Den startades redan i slutet av 1920-talet men kom under 1950-talet att föra en alltmer tynande tillvara och lades ned 1959.

Det var önskemålet att få bygga upp ett museum som blev starten på nuvarande hembygdsförening. För att dåvarande AB Åkers Styckebruk skulle ställa en lokal till förfogande, mot en symbolisk hyra, ansåg bruksledningen att det behövdes en hembygdsförening i bakgrunden för att garantera långsiktigheten.

Idag kretsar mycket av vår verksamhet kring vårt museum men vi svarar även för två vandringsleder och utkikstornet på Stenhuggarmon. Under 2011 har vi även fått ansvar att underhålla och visa upp Åkers Styckebruks gamla arkiv med handlingar och ritningar från 1600-talet och till våra dagar. Mer om museet, arkivet och vandringslederna hittar du under respektive flik.

Under ett år genomför vi 8-10 olika arrangemang. Årligen återkommande är Valborgsfirande, masugnspredikan, midsommar-festen och glöggafton.

Föreningen ger sedan 2009 ut en almanacka med äldre bilder från Åkers socken i syfte att sprida kunskap om vår historia och hur det en gång såg ut där du nu vandrar.

Under 2011 firade vi 25 år och gav då ut en bok om vår egen historia "Från magasin till museum - 25 år med Åkers hembygdsföening".

Mer om denna kan du läsa under rubriken Vår historia. Boken finns att köpa på museet och kostar 100 kronor.

bottom of page